ถือศีลกินเจ

ภาษาอังกฤษ


v observe religious precepts or rite
คำอธิบาย: ถือปฏิบัติตามศีลกำหนด
ความหมายเหมือนกับ: ถือศีลกินเพล
คำที่เกี่ยวข้อง: observe the commandments
ตัวอย่างประโยค: แม่จะถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเจ