ถือศีลกินเจ

ภาษาอังกฤษ


v observe religious precepts or rite
คำอธิบาย: ถือปฏิบัติตามศีลกำหนด
ความหมายเหมือนกับ: ถือศีลกินเพล
คำที่เกี่ยวข้อง: observe the commandments
ตัวอย่างประโยค: แม่จะถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top