ถือศีล

ภาษาอังกฤษ


v observe religious precepts/rite
ความหมายเหมือนกับ: รักษาศีล , ถือศีลกินเพล
คำที่เกี่ยวข้อง: observe the commandments
ตัวอย่างประโยค: คนแก่ถือศีลที่วัดในวันพระ