ถือว่า

ภาษาอังกฤษ


v be regarded as
ความหมายเหมือนกับ: จัดว่า , นัยว่า , ยอมรับว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: regard as
ตัวอย่างประโยค: ทำอย่างนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติกัน
v believe
ความหมายเหมือนกับ: ถือตัวว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: consider , deem , hold , think