ถือยศถือศักดิ์

ภาษาอังกฤษ


v stand on one´s dignity
ความหมายเหมือนกับ: ถือยศ
คำที่เกี่ยวข้อง: be pompous , esteem personal rank , put on bureaucratic airs
ตัวอย่างประโยค: ถึงเขาจะมีเชื้อสายเจ้า แต่เขาก็ไม่ถือยศถือศักดิ์เลย