ถือยศ

ภาษาอังกฤษ


v be pompous
คำอธิบาย: ถือว่าตนยศศักดิ์สูง ผู้อื่นต้องนอบน้อมให้สมฐานะ
ความหมายเหมือนกับ: ถือยศถืออย่าง , ไว้ยศ , ปั้นยศ , ถือยศถือศักดิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be arrogant , be snobbish , be puffed up with(rank) , put on bureaucratic airs
ตัวอย่างประโยค: พวกนี้ถือยศยิ่งกว่าผู้ดีเก่าเสียอีก

คำที่มี "ถือยศ" ในคำ


ถือยศถือศักดิ์ v stand on one´s dignity
ความหมายเหมือนกับ: ถือยศ
ตัวอย่างประโยค: ถึงเขาจะมีเชื้อสายเจ้า แต่เขาก็ไม่ถือยศถือศักดิ์เลย

ถือยศถืออย่าง v be pompous
ความหมายเหมือนกับ: ไว้ยศ , ปั้นยศ , ถือยศถือศักดิ์

การถือยศถือศักดิ์ n standing on one´s dignityค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top