ถือยศ

ภาษาอังกฤษ


v be pompous
คำอธิบาย: ถือว่าตนยศศักดิ์สูง ผู้อื่นต้องนอบน้อมให้สมฐานะ
ความหมายเหมือนกับ: ถือยศถืออย่าง , ไว้ยศ , ปั้นยศ , ถือยศถือศักดิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be arrogant , be snobbish , be puffed up with(rank) , put on bureaucratic airs
ตัวอย่างประโยค: พวกนี้ถือยศยิ่งกว่าผู้ดีเก่าเสียอีก