ถือมั่น

ภาษาอังกฤษ


v hold fast to
คำที่เกี่ยวข้อง: persist in , adhere to , cling to , stick to , insist on
v persist in
ความหมายเหมือนกับ: ยึดมั่น , ยึดถือ
คำที่เกี่ยวข้อง: insist on , persevere in , uphold , adhere to , stick to , cling to , abide by , stand firm
v persist in
ความหมายเหมือนกับ: ยึดมั่น , ยึดถือ
คำที่เกี่ยวข้อง: insist on , persevere in , uphold , adhere to , stick to , cling to , abide by , stand firm