ถือมั่น

ภาษาอังกฤษ


v hold fast to
คำที่เกี่ยวข้อง: persist in , adhere to , cling to , stick to , insist on
v persist in
ความหมายเหมือนกับ: ยึดมั่น , ยึดถือ
คำที่เกี่ยวข้อง: insist on , persevere in , uphold , adhere to , stick to , cling to , abide by , stand firm
v persist in
ความหมายเหมือนกับ: ยึดมั่น , ยึดถือ
คำที่เกี่ยวข้อง: insist on , persevere in , uphold , adhere to , stick to , cling to , abide by , stand firm

คำที่มี "ถือมั่น" ในคำ


ความถือมั่น n clinging (to)
ความหมายเหมือนกับ: ความยึดมั่น , การตั้งมั่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top