ถือพล

ภาษาอังกฤษ


v command troops
ความหมายเหมือนกับ: คุมกำลังพล , คุมกำลังทัพ