ถือผิว

ภาษาอังกฤษ


v practice racial discrimination
คำอธิบาย: ถือว่าเป็นคนละเชื้อชาติ (โดยเฉพาะใช้แก่พวกผิวขาวที่มีความรู้สึกรังเกียจพวกผิวดำ)
ความหมายเหมือนกับ: เหยียดสีผิว
คำที่เกี่ยวข้อง: practice segregation , attach importance to race
ตัวอย่างประโยค: พวกที่ถือผิวมักจะเป็นพวกผิวขาว