ถือบังเหียน

ภาษาอังกฤษ


v govern
คำอธิบาย: มีอำนาจบังคับให้เป็นไปตามต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: ปกครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: be in the saddle , control , be in power
ตัวอย่างประโยค: สมัยที่ท่านถือบังเหียนอยู่ต่างจังหวัด ท่านไม่เกรงกลัวใครเลย