ถือน้ำ

ภาษาอังกฤษ


v drink the water of allegiance
คำอธิบาย: ดื่มน้ำสาบานถวายพระเจ้าแผ่นดิน
ความหมายเหมือนกับ: ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
คำที่เกี่ยวข้อง: drink the oath
ตัวอย่างประโยค: เมื่อชาวอินเดียจะให้คำมั่นสัญญา จะต้องถือน้ำเพื่ออ้างพระวรุณให้ทรงรู้เห็น