ถือท้าย

ภาษาอังกฤษ


v be at the helm
คำอธิบาย: ทำหน้าที่บังคับเรือให้แล่นไปตามทิศทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: take the helm or tiller , operate the rudder
v support
ความหมายเหมือนกับ: เข้าข้าง , ตามใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: back , take side with
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่พ่อแม่คอยถือท้ายมักเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตนเอง
v steer
คำอธิบาย: ควบคุมส่วนท้ายเรือ
ความหมายเหมือนกับ: ควบคุม
คำที่เกี่ยวข้อง: control the direction , direct