ถือตาม

ภาษาอังกฤษ


v follow
ความหมายเหมือนกับ: ทำตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: copy , imitate
ตัวอย่างประโยค: การนำพวงหรีดไปเคารพศพเป็นธรรมเนียมที่คนไทยถือตามคนตะวันตก