ถือตัวว่า

ภาษาอังกฤษ


v believe
คำที่เกี่ยวข้อง: consider , deem , hold , think