ถือครอง

ภาษาอังกฤษ


v own
คำอธิบาย: ถือสิทธิเป็นเจ้าของ
ความหมายเหมือนกับ: ถือสิทธิ์ , ครอง , ครอบครอง , เป็นเจ้าของ
คำที่เกี่ยวข้อง: possess , hold , have
ตัวอย่างประโยค: หลายฝ่ายต่างคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่ดิน ที่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยได้