ถือกำเนิด

ภาษาอังกฤษ


v born
คำอธิบาย: มีชีวิตขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เกิด , เสด็จพระราชสมภพ , ประสูติ , สมภพ
คำที่เกี่ยวข้อง: originate
คำตรงข้าม: ตาย
ตัวอย่างประโยค: สุจินดาถือกำเนิดในครอบครัวทหาร