ถือกรรมสิทธิ์

ภาษาอังกฤษ


v own
คำอธิบาย: มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
ความหมายเหมือนกับ: ครอบครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: have , possess
ตัวอย่างประโยค: คนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทย