ถือ

ภาษาอังกฤษ


v hold
คำอธิบาย: เอาไว้ในมือ, จับยึดไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: bear , carry
ตัวอย่างประโยค: ทั้งๆ ที่หล่อนถือของพะรุงพะรัง แต่ก็ไม่มีใครมีน้ำใจที่จะช่วยหล่อน
v believe in
คำอธิบาย: ยึดมั่นในหลักคำสอน
ความหมายเหมือนกับ: นับถือ , เชื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: worship , profess
ตัวอย่างประโยค: เขาถือเอาคำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจ
v forbid
คำอธิบาย: เชื่อมั่นว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล
คำที่เกี่ยวข้อง: prohibit , ban , bar
ตัวอย่างประโยค: โบราณถือว่าการนั่งคร่อมทวารประตูไม่ดี
v rely on
คำอธิบาย: ยึดเอาว่า, นับเอาว่า
ความหมายเหมือนกับ: ถือโทษ , ถือสา
คำที่เกี่ยวข้อง: depend on , count on
ตัวอย่างประโยค: ผมขอโทษแล้วกันนะครับ ผมไม่รู้จริงๆ อย่าถือกันเลย
v hire
ความหมายเหมือนกับ: เช่า
คำที่เกี่ยวข้อง: hold possession , rent , lease

คำที่มี "ถือ" ในคำ


ถือได้ว่า v be held to be
ความหมายเหมือนกับ: ถือว่า
ตัวอย่างประโยค: การซื้อภาพสีน้ำมันที่มีชื่อเสียงนั้นอาจถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง

ถือตน v hold oneself to be
คำอธิบาย: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น

ถือกรรมสิทธิ์ v own
คำอธิบาย: มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
ความหมายเหมือนกับ: ครอบครอง
ตัวอย่างประโยค: คนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทย

ถือเนื้อถือตัว v be arrogant
ความหมายเหมือนกับ: ถือตัว
ตัวอย่างประโยค: เวลาผ่านไปนานเขาเรียนรู้การปรับตัวอยู่ในสังคม ไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดิม

ถือเป็นความลับ v keep the secret
ความหมายเหมือนกับ: เก็บเป็นความลับ , ปิดเป็นความลับ
ตัวอย่างประโยค: การบอกต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละบริษัทถือเป็นความลับทางธุรกิจ

ถือเป็นเยี่ยงอย่าง v take someone as a model
คำอธิบาย: ให้ดูไว้เป็นตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: ถือเป็นแบบอย่าง
ตัวอย่างประโยค: คนที่ทำความดีควรถือเป็นเยี่ยงอย่างที่จะปฏิบัติตาม

ถือเป็นอารมณ์ v take offence
คำอธิบาย: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย

ถือวิสาสะ v make bold
คำอธิบาย: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
ตัวอย่างประโยค: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง

ถือศีลกินเจ v observe religious precepts or rite
คำอธิบาย: ถือปฏิบัติตามศีลกำหนด
ความหมายเหมือนกับ: ถือศีลกินเพล
ตัวอย่างประโยค: แม่จะถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเจ

ถือหูโทรศัพท์ v hold on
คำอธิบาย: ยกหูโทรศัพท์ไว้ในมือก่อนอย่าเพิ่งวางลงกับเครื่องโทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: ถือหู
คำตรงข้าม: วางหูโทรศัพท์
ตัวอย่างประโยค: บอกให้เขาถือหูโทรศัพท์ไว้ก่อน เดี๋ยวจะไปตามพนักงานมาให้

ถือครอง v own
คำอธิบาย: ถือสิทธิเป็นเจ้าของ
ความหมายเหมือนกับ: ถือสิทธิ์ , ครอง , ครอบครอง , เป็นเจ้าของ
ตัวอย่างประโยค: หลายฝ่ายต่างคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่ดิน ที่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยได้

ถือหุ้น v hold shares
คำอธิบาย: มีส่วนแบ่งในธุรกิจ
ความหมายเหมือนกับ: มีหุ้น , มีหุ้นส่วน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพยายามผลักดันบรรดาสถาบันการเงินต่างๆ ให้ยอมให้สถาบันการเงินจากต่างประเทศเข้ามาร่วมถือหุ้นมากขึ้น

ถือโชคถือลาง v be superstitious
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อโชคลาง , ถือโชคลาง
ตัวอย่างประโยค: คนแก่มักจะถือโชคถือลางเป็นส่วนใหญ่

ถือเนื้อถือตัว v be arrogant
คำอธิบาย: หวงตัวไม่ยอมให้ใครมาแตะต้อง
ความหมายเหมือนกับ: ถือตัว , ไว้ตัว , ยกตัว
ตัวอย่างประโยค: เธอมีนิสัยขี้เล่นไม่ถือเนื้อถือตัวแถมยังช่างฉอเลาะเอาอกเอาใจจึงมีผู้ชายมาจีบเยอะ

ถือยศถือศักดิ์ v stand on one´s dignity
ความหมายเหมือนกับ: ถือยศ
ตัวอย่างประโยค: ถึงเขาจะมีเชื้อสายเจ้า แต่เขาก็ไม่ถือยศถือศักดิ์เลย

ถืออำนาจ v arbitrarily assume
คำอธิบาย: ใช้อำนาจเป็นใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: บ้าอำนาจ , วางอำนาจ
ตัวอย่างประโยค: เขาถืออำนาจเป็นเจ้าชีวิตคนหลายล้านคน

ถือกำเนิด v born
คำอธิบาย: มีชีวิตขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เกิด , เสด็จพระราชสมภพ , ประสูติ , สมภพ
คำตรงข้าม: ตาย
ตัวอย่างประโยค: สุจินดาถือกำเนิดในครอบครัวทหาร

ถือโกรธ v resent
คำอธิบาย: โกรธเพราะถูกล่วงเกิน
ความหมายเหมือนกับ: คุมแค้น , ผูกใจโกรธ
ตัวอย่างประโยค: แม้เพื่อนร่วมงานจะพูดจากระทบกระเทียบอย่างไรเธอก็ไม่ถือโกรธ

ถือเขาถือเรา v discriminate
คำอธิบาย: ถือว่าเป็นคนละพวก
ความหมายเหมือนกับ: ถือพวก , ถือพวกถือเหล่า , ถือพรรคถือพวก , ถือพวกถือพ้อง , แยกพวก , ถือเราถือเขา , แบ่งพรรคแบ่งพวก
ตัวอย่างประโยค: มัวถือเขาถือเรากันอยู่อย่างนี้จะสามัคคีกันได้อย่างไร

ถือเคร่ง v respect
คำอธิบาย: นับถือและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

ถือเงิน v keep money
คำอธิบาย: เก็บรักษาเงินไว้
ตัวอย่างประโยค: เพราะความซื่อสัตย์ของเขา เพื่อนจึงไว้วางใจให้เขาถือเงิน

ถือใจ v be convinced
ความหมายเหมือนกับ: มั่นใจ , สำคัญใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาถือใจว่าเขามีความสามารถ

ถือดี v be overconfident
คำอธิบาย: สำคัญว่ามีดีในตน (มักใช้ไปในเชิงก้าวร้าวคนอื่น)
ความหมายเหมือนกับ: อวดดี , ทะนงตัว
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ส่วนใหญ่มีสันดานเย่อหยิ่ง ถือดี ไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอน

ถือตาม v follow
ความหมายเหมือนกับ: ทำตาม
ตัวอย่างประโยค: การนำพวงหรีดไปเคารพศพเป็นธรรมเนียมที่คนไทยถือตามคนตะวันตก

ถือท้าย v be at the helm
คำอธิบาย: ทำหน้าที่บังคับเรือให้แล่นไปตามทิศทาง

ถือท้าย v support
ความหมายเหมือนกับ: เข้าข้าง , ตามใจ
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่พ่อแม่คอยถือท้ายมักเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตนเอง

ถือโทษ v take offence
คำอธิบาย: นับเอาว่าผิด
ตัวอย่างประโยค: ผมยืมรถเขามาหัดขับ บางครั้งขับไปเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า เจ้าของปั๊มน้ำมันก็ไม่ถือโทษ

ถือน้ำ v drink the water of allegiance
คำอธิบาย: ดื่มน้ำสาบานถวายพระเจ้าแผ่นดิน
ความหมายเหมือนกับ: ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
ตัวอย่างประโยค: เมื่อชาวอินเดียจะให้คำมั่นสัญญา จะต้องถือน้ำเพื่ออ้างพระวรุณให้ทรงรู้เห็น

ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา v drink an oath of allegiance
คำอธิบาย: ดื่มน้ำสาบานถวายพระเจ้าแผ่นดิน
ความหมายเหมือนกับ: ถือน้ำ
ตัวอย่างประโยค: ขุนนางข้าราชการต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา อันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์

ถือบวช v become a Buddhist monk
คำอธิบาย: ประพฤติพรตตามลัทธิศาสนา

ถือบวช v observe religious precepts
คำอธิบาย: ไม่เสพสิ่งใดตลอดเวลากลางวัน เป็นเวลาสามสิบวัน
ความหมายเหมือนกับ: อดอาหาร
ตัวอย่างประโยค: พระเจ้าแผ่นดินจนถึงคนธรรมดา ไม่ว่าจะมั่งมีหรืออยากจนจะต้องถือศีลอดหรือถือบวชเช่นเดียวกันหมด

ถือบังเหียน v govern
คำอธิบาย: มีอำนาจบังคับให้เป็นไปตามต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: ปกครอง
ตัวอย่างประโยค: สมัยที่ท่านถือบังเหียนอยู่ต่างจังหวัด ท่านไม่เกรงกลัวใครเลย

ถือปูน v mortar
คำอธิบาย: เอาปูนโบกอิฐหรือสิ่งที่ก่อขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: โบกปูน
ตัวอย่างประโยค: เมื่อติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วจึงถือปูนผนังและปูพื้นไม้เข้าลิ้น

ถือเป็น v regard
ความหมายเหมือนกับ: นับว่าเป็น
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เป็นอันดับถือเป็นมโนทัศน์หนึ่ง

ถือพล v command troops
ความหมายเหมือนกับ: คุมกำลังพล , คุมกำลังทัพ

ถือยศ v be pompous
คำอธิบาย: ถือว่าตนยศศักดิ์สูง ผู้อื่นต้องนอบน้อมให้สมฐานะ
ความหมายเหมือนกับ: ถือยศถืออย่าง , ไว้ยศ , ปั้นยศ , ถือยศถือศักดิ์
ตัวอย่างประโยค: พวกนี้ถือยศยิ่งกว่าผู้ดีเก่าเสียอีก

ถือว่า v be regarded as
ความหมายเหมือนกับ: จัดว่า , นัยว่า , ยอมรับว่า
ตัวอย่างประโยค: ทำอย่างนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติกัน

ถือศาสนา v believe in
คำอธิบาย: นับถือศาสนา
ตัวอย่างประโยค: คนไทยถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

ถือศีล v observe religious precepts/rite
ความหมายเหมือนกับ: รักษาศีล , ถือศีลกินเพล
ตัวอย่างประโยค: คนแก่ถือศีลที่วัดในวันพระ

ถือสา v mind
คำอธิบาย: ยึดเอาเป็นเรื่องเป็นราว, ถือเอาเป็นโทษ
ความหมายเหมือนกับ: เอาเรื่องเอาราว , เอาเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ในชนบท เวลาของเขาไม่ตายตัวยืดหยุ่นได้มาก ไม่ค่อยถือสาเรื่องผิดเวลา

ถือสิทธิ์ v take the liberty of
คำอธิบาย: อ้างสิทธิ์หรืออำนาจที่มีอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ลุอำนาจ
ตัวอย่างประโยค: เขาถือสิทธิ์มาแก้ต้นฉบับของผมได้อย่างไร

ถือหาง v back
คำอธิบาย: สนับสนุนฝ่ายที่ตนพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: ให้ท้าย
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความมั่นคงของรัฐบาลแอฟริกาใต้ถือหางฝ่ายอินคา

ถือเอา v assume
คำอธิบาย: นับเอาว่า, ยึดเอาว่า
ตัวอย่างประโยค: เราจะถือเอาข้อมูลของการ์ดหนึ่งแผ่นเป็นหนึ่งเรคคอร์ด

ถือโอกาส v take the opportunity
ความหมายเหมือนกับ: ฉวยโอกาส
ตัวอย่างประโยค: พนักงานบางคนถือโอกาสเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน

ถือตัว v be arrogant
คำอธิบาย: ไว้ตัวไม่ยอมลดตัว เพราะหยิ่งในศักดิ์หรือฐานะของตนเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ไว้ตัว , ถือเนื้อถือตัว , ยกตัว
ตัวอย่างประโยค: คนยืนตัวตรงผิดกับสัตว์ชนิดอื่นซึ่งยืนตามขวาง คนจึงถือตัวว่าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ชั้นสูง ผิดกับสัตว์เดรัจฉาน

ถือท้าย v steer
คำอธิบาย: ควบคุมส่วนท้ายเรือ
ความหมายเหมือนกับ: ควบคุม

ถือผิว v practice racial discrimination
คำอธิบาย: ถือว่าเป็นคนละเชื้อชาติ (โดยเฉพาะใช้แก่พวกผิวขาวที่มีความรู้สึกรังเกียจพวกผิวดำ)
ความหมายเหมือนกับ: เหยียดสีผิว
ตัวอย่างประโยค: พวกที่ถือผิวมักจะเป็นพวกผิวขาว

ถือว่า v believe
ความหมายเหมือนกับ: ถือตัวว่า

ถือเป็นแบบอย่าง v take someone as a model

ถือศีลกินเพล v observe religious precepts or rite

ถือหู v hold on
คำตรงข้าม: วางหูโทรศัพท์

ถือเอาว่า v suppose
ความหมายเหมือนกับ: คาดว่า , คิดว่า , สมมุติ

ถือเอาว่า v suppose
ความหมายเหมือนกับ: คาดว่า , คิดว่า , สมมติ

ถือโชคลาง v be superstitious
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อโชคลาง

ถือมั่น v hold fast to

ถือมั่น v persist in
ความหมายเหมือนกับ: ยึดมั่น , ยึดถือ

ถือมั่น v persist in
ความหมายเหมือนกับ: ยึดมั่น , ยึดถือ

ถือพวก v discriminate
ความหมายเหมือนกับ: ถือพวกถือเหล่า , ถือพรรคถือพวก , ถือพวกถือพ้อง , แยกพวก , ถือเราถือเขา , แบ่งพรรคแบ่งพวก

ถือพวกถือเหล่า v discriminate
ความหมายเหมือนกับ: ถือพวก , ถือพรรคถือพวก , ถือพวกถือพ้อง , แยกพวก , ถือเราถือเขา , แบ่งพรรคแบ่งพวก

ถือพรรคถือพวก v discriminate
ความหมายเหมือนกับ: ถือพวก , ถือพวกถือเหล่า , ถือพวกถือพ้อง , แยกพวก , ถือเราถือเขา , แบ่งพรรคแบ่งพวก

ถือพวกถือพ้อง v discriminate
ความหมายเหมือนกับ: ถือพวก , ถือพวกถือเหล่า , ถือพรรคถือพวก , แยกพวก , ถือเราถือเขา , แบ่งพรรคแบ่งพวก

ถือเราถือเขา v discriminate
ความหมายเหมือนกับ: ถือพวก , ถือพวกถือเหล่า , ถือพรรคถือพวก , ถือพวกถือพ้อง , แยกพวก , แบ่งพรรคแบ่งพวก

ถือยศถืออย่าง v be pompous
ความหมายเหมือนกับ: ไว้ยศ , ปั้นยศ , ถือยศถือศักดิ์

ถือศีลกินเพล v observe religious precepts/rite
ความหมายเหมือนกับ: รักษาศีล

ถือศิลกินบวช v eat vegetarian meal

ถือเอาว่า adv as
ความหมายเหมือนกับ: คือ , คือว่า , รวมความว่า , ลงความว่า

ถือตัวว่า v believe

น่าเคารพนับถือ v be respectable
คำอธิบาย: สมควรจะให้ความเคารพ
ตัวอย่างประโยค: ท่านไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือเกือบทั่วประเทศ แล้วเช่น พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

มือถือ n cellphone
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: โทรศัพท์มือถือ , โทรศัพท์เคลื่อนที่
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมือถือต้องถือว่าเขาเชยมาก

โทรศัพท์มือถือ n mobile phone

ขอแสดงความนับถือ v Yours truly
ตัวอย่างประโยค: ผมขอแสดงความนับถือในความพยายามของคุณ

ยึดถือ v hold
ความหมายเหมือนกับ: นับถือ , ยึดมั่น
คำตรงข้าม: ปล่อยวาง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเราเลือกทำอะไร จะต้องอาศัยคุณค่าที่ตนยึดถือเป็นเครื่องกำหนดทั้งสิ้น

เคารพนับถือ v respect
ความหมายเหมือนกับ: ยกย่อง , ชื่นชม , เคารพ , นับถือ , ให้เกียรติ
คำตรงข้าม: ดูหมิ่น , ดูแคลน
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ควรเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่

แดงเถือ v be bloody
ความหมายเหมือนกับ: แดงฉาน
ตัวอย่างประโยค: เสื้อผ้าของเขาแดงเถือกไปด้วยเลือด

ถือ v cut
คำอธิบาย: เชือดเฉือนลงไปอย่างแรงด้วยของมีคม
ความหมายเหมือนกับ: แล่ , เชือด , เฉือน
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้มีดเถือพังผืดออกจากชิ้นเนื้อ

ถือ adv (red) all over
ความหมายเหมือนกับ: ฉาน , จ้า , โพลง , พราว
ตัวอย่างประโยค: หล่อนทาปากจนแดงเถือก

ที่เชื่อถือได้ adj reliable
คำอธิบาย: ซึ่งเชื่อถือได้
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อใจได้
ตัวอย่างประโยค: พนักงานคนนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้

น่าเชื่อถือ v be believable
คำอธิบาย: ไม่ต้องสงสัย, นอนใจได้
ความหมายเหมือนกับ: น่าเชื่อ , น่าไว้วางใจ , เชื่อได้
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลของฝ่ายค้านที่เอามาชี้แจงน่าเชื่อถือมากกว่าฝ่ายรัฐบาล

น่านับถือ adj respectable
ความหมายเหมือนกับ: น่าเคารพ , น่าเลื่อมใส , น่าสรรเสริญ , น่าเชื่อถือ
คำตรงข้าม: น่าดูถูก , น่าดูหมิ่น , น่าเหยียดหยาม

น่านับถือ v be respectable
ความหมายเหมือนกับ: น่าเคารพ , น่าเลื่อมใส , น่าสรรเสริญ , น่าชมเชย , น่าเชื่อถือ
คำตรงข้าม: น่าดูถูก , น่าดูหมิ่น , น่าเหยียดหยาม
ตัวอย่างประโยค: น้ำใจของเขาที่มีต่อเพื่อนน่านับถือเป็นอย่างยิ่ง

ยกย่องนับถือ v praise
ความหมายเหมือนกับ: ยกย่อง , นับถือ , เคารพนับถือ
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านยกย่องนับถือหลวงพ่อ

เชื่อถือ v trust
ความหมายเหมือนกับ: ไว้ใจ , ยอมรับ , นับถือ , วางใจ , ศรัทธา
คำตรงข้าม: ปฏิเสธ
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนเชื่อถือรัฐบาลชุดนี้

กระเป๋าถือ n handbag
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: กระเป๋าหิ้ว
ตัวอย่างประโยค: หนังสัตว์ที่นำมาทำเป็นรองเท้า กระเป๋าถือ นั้นก็คือส่วนของหนังแท้นั่นเอง ซึ่งเหนียวหนา และทนทาน

ความเชื่อถือ n believability
ความหมายเหมือนกับ: ความเชื่อ
ตัวอย่างประโยค: คนไทยมีความเชื่อถือว่าการมีลูกผู้ชายจะพาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ได้ ถ้าลูกชายบวชให้

ความเชื่อถือ n trust
ความหมายเหมือนกับ: ความนับถือ , ความศรัทธา
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลยังได้รับความเชื่อถือจากประชาชน

ความเชื่อถือได้ n reliability
ความหมายเหมือนกับ: ความน่าเชื่อถือ

ความนับถือ n respect
ความหมายเหมือนกับ: ความเชื่อถือ , ความเคารพ , ความนับหน้าถือตา
ตัวอย่างประโยค: กำนันเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความนับถือจากคนในหมู่บ้าน

จับมือถือแขน v hold one´s hands
คำอธิบาย: แตะต้องเนื้อตัว
ความหมายเหมือนกับ: จับเนื้อต้องตัว
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มไม่ควรที่จะจับมือถือแขนกับหญิงสาวเช่นนั้น

นับถือ v worship
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อถือ , ยึดมั่น
ตัวอย่างประโยค: คนไทยนับถือพระเจ้าสิทธัตถะ

นับถือ v respect
คำอธิบาย: เชื่อถือ ยึดมั่นในสิ่งนั้น
ความหมายเหมือนกับ: เคารพ , บูชา
ตัวอย่างประโยค: สุรีพรนับถืออาจารย์ของเขามาก

นับหน้าถือตา v respect
ความหมายเหมือนกับ: นับถือ
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนทั่วไปต่างก็นับหน้าถือตาท่านในฐานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษ

ความน่าเชื่อถือ n reliability
ความหมายเหมือนกับ: ความน่าไว้วางใจ , ความน่านับถือ
คำตรงข้าม: ความไม่น่าเชื่อถือ , ความไม่ไว้วางใจ
ตัวอย่างประโยค: ความน่าเชื่อถือของหัวหน้าพรรคทำให้ลูกพรรคได้คะแนนมาก

ไม่ถือสา v do not mind

การถือตัว n pride
ความหมายเหมือนกับ: ความเย่อหยิ่ง , ความทะนงตัว

ความถือดี n pride
ความหมายเหมือนกับ: ความทะนง , ความหยิ่ง

การถือตัว n pride
ความหมายเหมือนกับ: การจองหอง , การอวดดี , การลำพอง

ความถือตัว n pride

ความถือตัว n pride

ไม่เชื่อถือ v lose faith
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีศรัทธา
คำตรงข้าม: เลื่อมใสศรัทธา

ความถือดี n conviction
ความหมายเหมือนกับ: ความเย่อหยิ่ง , ความทระนง , ความอวดดื้อถือดี

ความอวดดื้อถือดี n conviction
ความหมายเหมือนกับ: ความถือดี , ความเย่อหยิ่ง , ความทระนง

การถือยศถือศักดิ์ n standing on one´s dignity

ใบถือหุ้น n share certificate
ความหมายเหมือนกับ: หุ้น , เอกสารถือหุ้น

เอกสารถือหุ้น n share certificate
ความหมายเหมือนกับ: ใบถือหุ้น , หุ้น

ความถือมั่น n clinging (to)
ความหมายเหมือนกับ: ความยึดมั่น , การตั้งมั่น

การถือเอาว่า n supposition

ความเคารพนับถือ n respect
ความหมายเหมือนกับ: ความนับถือ

การถือตัว n egoism
ความหมายเหมือนกับ: ความทะนงตัว , ความทระนง

ความนับหน้าถือตา n respect
ความหมายเหมือนกับ: ความเชื่อถือ , ความเคารพ

ที่ถือ n handle
ความหมายเหมือนกับ: มือถือ , มือจับ

การถือธุดงค์ n pilgrimage keeping

ผู้ถือบวช n priest
ความหมายเหมือนกับ: บรรพชิต

การถือตัว n arrogance
ความหมายเหมือนกับ: ความเย่อหยิ่ง , ความทะนงตัว

ความน่านับถือ n reliability
ความหมายเหมือนกับ: ความน่าไว้วางใจ
คำตรงข้าม: ความไม่น่าเชื่อถือ , ความไม่ไว้วางใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top