ถึงใจ

ภาษาอังกฤษ


adv to one´s heart content
คำอธิบาย: พอใจที่ได้เท่ากับที่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: จุใจ , สะใจ , สาแก่ใจ
ตัวอย่างประโยค: แม่ค้าคนนั้นด่าถึงใจจริงๆ
v satisfy (a craving)
คำอธิบาย: พอใจที่ได้เท่ากับที่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: จุใจ , สะใจ , สาแก่ใจ
ตัวอย่างประโยค: กีฬาอย่างนี้ถึงใจนัก