ถึงแม้ว่า

ภาษาอังกฤษ


conj even though
คำอธิบาย: ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง
ความหมายเหมือนกับ: ถึง , ทั้งที่ , ทั้งๆ ที่ , แม้ , แม้ว่า , ถึงแม้
คำที่เกี่ยวข้อง: even if , though , in spite of , despite
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ว่าเขาจะจนเขาก็ไม่เคยคดโกงใคร


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top