ถึงแม้น

ภาษาอังกฤษ


conj even if
ความหมายเหมือนกับ: มาตรแม้น , แม้ว่า , ถึงแม้
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้นเธอจะรักเขาปานใด เขาก็ไม่เห็นความรักความจริงใจของเธอ