ถึงแม้

ภาษาอังกฤษ


conj though
คำอธิบาย: ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง
ความหมายเหมือนกับ: ถึง , ทั้งที่ , ทั้งๆ ที่ , แม้ , แม้ว่า , ถึงแม้ว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: although
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ตูมตามยังเป็นเด็กอยู่ แต่เขามีความสามารถเท่าผู้ใหญ่บางคน

คำที่มี "ถึงแม้" ในคำ


ถึงแม้ conj even if
ความหมายเหมือนกับ: มาตรแม้น , แม้ว่า , ถึงแม้
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้นเธอจะรักเขาปานใด เขาก็ไม่เห็นความรักความจริงใจของเธอ

ถึงแม้ว่า conj even though
คำอธิบาย: ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง
ความหมายเหมือนกับ: ถึง , ทั้งที่ , ทั้งๆ ที่ , แม้ , แม้ว่า , ถึงแม้
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ว่าเขาจะจนเขาก็ไม่เคยคดโกงใครค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top