ถึงแก่อนิจกรรม

ภาษาอังกฤษ


v pass away
คำอธิบาย: ตาย (ใช้แก่พระยาพานทองหรือเทียบเท่า)
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม , ถึงมรณภาพ , มรณภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: die , dead , perish
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด
ตัวอย่างประโยค: พอท่านรับประทานอาหารนี้แล้ว ท่านก็เป็นลมสิ้นสติไปจนถึงแก่อนิจกรรมดังกล่าว