ถึงแก่น

ภาษาอังกฤษ


adv thoroughly
คำอธิบาย: ไม่มีอะไรปิดบัง
คำที่เกี่ยวข้อง: essentially
ตัวอย่างประโยค: ท่านได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยจนรู้ซาบซึ้งถึงแก่น