ถึงแก่ชีวิต

ภาษาอังกฤษ


v cause death
ความหมายเหมือนกับ: เสียชีวิต , ตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: lose one´s life , pass away , die
ตัวอย่างประโยค: สารพิษบางอย่างมีประสิทธิภาพการทำลายสูงมากและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมนุษย์