ถึงเป็นถึงตาย

ภาษาอังกฤษ


adv strongly
คำอธิบาย: อย่างเอาจริงเอาจังเกินไป, อย่างรุนแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: extremely