ถึงเงิน

ภาษาอังกฤษ


adv with satisfied amount of money
คำอธิบาย: ให้เงินมากจนเป็นที่พอใจ