ถึงเกณฑ์

ภาษาอังกฤษ


v be qualified
คำอธิบาย: ทัดเทียมหรือเท่าหลักที่กำหนดไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: pass a criterion