ถึงอย่างไรก็ตาม

ภาษาอังกฤษ


conj even though
ความหมายเหมือนกับ: อย่างไรก็ดี , อย่างไรก็ตาม , ถึงอย่างไร
ตัวอย่างประโยค: อย่างไรก็ตาม การเดินทางด้วยรถของเราเองก็ยังดีกว่านั่งรถประจำทางเป็นอันมาก