ถึงอย่างไร

ภาษาอังกฤษ


conj even though
ความหมายเหมือนกับ: อย่างไรก็ดี , อย่างไรก็ตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: though , however , anyhow
ตัวอย่างประโยค: ถึงอย่างไร ปัญหาการจราจรติดขัดก็ยังคงแก้ไม่ได้