ถึงอนิจกรรม

ภาษาอังกฤษ


v die
ความหมายเหมือนกับ: ถึงแก่อนิจกรรม , ตาย , สิ้นชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง: pass away
ตัวอย่างประโยค: ท่านเจ้าคุณป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนถึงอนิจกรรม 3 วันเท่านั้น