ถึงหู

ภาษาอังกฤษ


v hear
คำที่เกี่ยวข้อง: have heard