ถึงว่า

ภาษาอังกฤษ


conj even if
ความหมายเหมือนกับ: สักว่า , ถ้าหากว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: even though , although
conj even if
ความหมายเหมือนกับ: สักว่า , ถ้าหากว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: even though , although