ถึงลูกถึงคน

ภาษาอังกฤษ


v strong enough
ความหมายเหมือนกับ: รุนแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: impressioned and forceful