ถึงมรณกรรม

ภาษาอังกฤษ


v dead
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงแก่มรณกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: die , pass away , perish
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด
v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: die (of a lord) , die (used for those of the highest rank of conferred nobility)
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด
v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม , ถึงมรณภาพ , มรณภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: die (of a monk or novice)
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด
v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม , ถึงมรณภาพ , มรณภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: die , dead , perish
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด
v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม , ถึงมรณภาพ , มรณภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: die
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด
v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: die
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top