ถึงพริกถึงขิง

ภาษาอังกฤษ


adv at it hammer and tongs
ความหมายเหมือนกับ: เผ็ดร้อนรุนแรง , รุนแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: strongly , violently , seriously , fiercely
ตัวอย่างประโยค: ลำตัดคณะนี้เล่นถึงพริกถึงขิงดีจริง