ถึงผ้า

ภาษาอังกฤษ


v menstruate
คำอธิบาย: มีระดู, มีประจำเดือน, มีรอบเดือน
คำที่เกี่ยวข้อง: monthly flow , pertaining to a menstruum
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงถึงผ้าเดือนละครั้ง