ถึงที่สุด

ภาษาอังกฤษ


adv to the last
คำอธิบาย: อย่างสุดปลายทาง, อย่างเต็มที่จนถึงสุดท้าย
ตัวอย่างประโยค: เขาประกาศว่าจะเอาเรื่องบริษัทอย่างถึงที่สุด