ถึงที่กะไว้

ภาษาอังกฤษ


adv done to a turn
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะ , พอดี , ถึงที่เหมาะ