ถึงตาร้าย

ภาษาอังกฤษ


v be in trouble
คำที่เกี่ยวข้อง: have no way out , be in distress , find oneself in a difficult position
v be in trouble
ความหมายเหมือนกับ: เข้าตาร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: be in distress