ถึงตาย

ภาษาอังกฤษ


v meet one´s death
ความหมายเหมือนกับ: จนตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: meet one´s end
ตัวอย่างประโยค: ผู้ป่วยรายนี้อาจถึงตาย เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัส