ถึงตาย

ภาษาอังกฤษ


v meet one´s death
ความหมายเหมือนกับ: จนตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: meet one´s end
ตัวอย่างประโยค: ผู้ป่วยรายนี้อาจถึงตาย เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัส

คำที่มี "ถึงตาย" ในคำ


ถึงเป็นถึงตาย adv strongly
คำอธิบาย: อย่างเอาจริงเอาจังเกินไป, อย่างรุนแรง

อันตรายถึงตาย n danger to life
ความหมายเหมือนกับ: อันตรายต่อชีวิตค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top