ถึงตา

ภาษาอังกฤษ


v wait until one´s turn
คำอธิบาย: ถึงรอบของตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: ถึงคิว
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนบ้านตั้งถังน้ำรายเรียงรอบตาน้ำน้อยๆ นั้นอย่างมีน้ำอดน้ำทน รอถึงตาของตัว ไม่แก่งแย่งกัน