ถึงฆาต

ภาษาอังกฤษ


v be doomed to die
คำอธิบาย: ถึงเวลาตาย
ความหมายเหมือนกับ: ถึงที่ตาย , ถึงคราว , ถึงที่
คำที่เกี่ยวข้อง: come to one´s death-time
ตัวอย่างประโยค: สการ์ปาโตถึงฆาตทั้งๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วย