ถึงคราว

ภาษาอังกฤษ


v meet one´s doom
คำอธิบาย: ถึงเวลาตาย
ความหมายเหมือนกับ: ถึงฆาต , ถึงที่ , หมดอายุ
คำที่เกี่ยวข้อง: come to one´s death-time
ตัวอย่างประโยค: อย่าเสียใจไปเลยนะ คิดซะว่าถึงคราวก็แล้วกัน
v reach the time
คำอธิบาย: ถึงกำหนดจะเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ถึงกำหนด , ประจวบเวลา , ถึงเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: come to the time
ตัวอย่างประโยค: ความสัมพันธ์ที่เคยดีต่อกันถึงคราวจะต้องขาดสะบั้นลงแล้วอย่างสิ้นเชิง