ถึงกึ๋น

ภาษาอังกฤษ


adv profoundly
คำอธิบาย: ลึกซึ้งจนหนำใจ
ความหมายเหมือนกับ: ลึกซึ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: deeply
ตัวอย่างประโยค: ในวงการพนันบอลบ้านเรานั้นหากวิเคราะห์อย่างถึงกึ๋นแล้วโต๊ะบอลแทบจะไม่ต้องรับความเสี่ยงในการรับพนันบอล