ถึงกำหนด

ภาษาอังกฤษ


v due
ความหมายเหมือนกับ: ถึงเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: reach deadline , scheduled
คำตรงข้าม: ยังไม่ถึงกำหนด
ตัวอย่างประโยค: ถึงกำหนดโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว