ถึงกับ

ภาษาอังกฤษ


conj so as
คำที่เกี่ยวข้อง: so that , as the result
ตัวอย่างประโยค: ผู้ป่วยโรคจิตบางคนไม่ยอมไปพบแพทย์ การขัดขืนบางครั้งรุนแรงถึงกับใช้กำลังกาย