ถึงกัน

ภาษาอังกฤษ


adv to each other
คำอธิบาย: เกี่ยวกับการติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ
ตัวอย่างประโยค: เขาสองคนยังคงส่งจดหมายถึงกันตลอด
v communicate with
คำอธิบาย: ติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง: be in connect with , be in touch with
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าจะมีอะไร หล่อนทั้งคู่ก็จะถึงกันตลอด