ถึงกระนั้นก็ตาม

ภาษาอังกฤษ


conj nevertheless
ความหมายเหมือนกับ: อย่างไรก็ตาม , อย่างไรก็ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: although , though , even though
ตัวอย่างประโยค: ถึงกระนั้นก็ตามกาลิเลโอก็ยังพูดว่าโลกหมุน