ถึงกระนั้น

ภาษาอังกฤษ


conj even so
คำอธิบาย: ใช้อ้างถึงข้อความที่กล่าวไปแล้ว และระบุว่าขัดแย้งกับข้อความที่ตามมา
ความหมายเหมือนกับ: แต่กระนั้น , แม้กระนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: but
ตัวอย่างประโยค: ข้างนอกฝนตกมาก ถึงกระนั้นสมชายก็ไม่ยอมเอาร่มออกไป