ถึง

ภาษาอังกฤษ


conj even though
ความหมายเหมือนกับ: แม้
คำที่เกี่ยวข้อง: even , though , although
ตัวอย่างประโยค: ถึงพ่อจะใจดีแค่ไหน ท่านก็คงจะไม่อนุญาตให้เราไปเที่ยวกลางคืน
v reach
คำอธิบาย: ไปจนอยู่ที่จุดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: บรรลุจุดหมาย , ลุ , บรรลุ
คำที่เกี่ยวข้อง: arrive , get to
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
prep to
ความหมายเหมือนกับ: สู่ , กระทั่ง , ยัง
คำที่เกี่ยวข้อง: till
ตัวอย่างประโยค: ผมจะรอตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามโมง ถ้าเขายังไม่มาผมก็ยกเลิกสัญญาก็แล้วกัน
prep to
คำอธิบาย: คำจ่าหน้าในจดหมายระบุตัวผู้รับ
v be ...enough
ความหมายเหมือนกับ: มากพอ
ตัวอย่างประโยค: ต้มยำชามนี้รสชาติยังไม่ถึงเครื่องเท่าไหร่
conj then
ความหมายเหมือนกับ: จึง
คำที่เกี่ยวข้อง: thence
ตัวอย่างประโยค: นั่นสิ ลูกต้องทำอย่างนี้ถึงจะเป็นเด็กดี
v be skillful
ความหมายเหมือนกับ: เท่าทัน , ทัดเทียม
ตัวอย่างประโยค: เขายังไม่สามารถซ่อมตรงจุดนี้ได้เพราะฝีมือยังไม่ถึง